mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

SM.Ks 2141-1/2020 - Przetarg nieograniczony na zakup profesjonalnego samochodu dla ekopatrolu Straży Miejskiej w Radomiu | Informacja z otwarcia ofert, unieważnienie przetargu

Numer sprawy SM.Ks 2141-1/2020

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 589422-N-2020 z dnia 2020-09-29 r.

Treść ogłoszenia - plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik PDF

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - plik PDF

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy - plik PDF

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - plik PDF

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu - plik PDF | plik DOC

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy - plik PDF | plik DOC

Załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowe wymagania dotyczące pojazdu - plik PDF

Termin składania ofert do dnia 07.10.2020 godz. 8:00

Odpowiedzi na pytania:

01.10.2020 - plik PDF

Informacja o otwarciu ofert - plik PDF

Unieważnienie przetargu - plik PDF

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 21.10.2020, 13:36
Dokument oglądany razy: 788
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Anna Bartosiak
Publikacja dnia: 21.10.2020, 13:36
Termin: 21.10.2020, 13:45
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl