mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

SM.KS2141-1/2020 - Przetarg nieograniczony na zakup profesjonalnego samochodu dla ekopatrolu Straży Miejskiej w Radomiu | Rozstrzygnięcie Postępowania | termin składania ofert 29.10.2020 godz. 8.00

Numer sprawy SM.KS2141-1/2020

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 600118-N-2020 z dnia 2020-10-21 r.

Treść ogłoszenia - plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik PDF

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - plik PDF

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy - plik PDF

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - plik PDF

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu - plik PDF | plik DOC

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy - plik PDF | plik DOC

Załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowe wymagania dotyczące pojazdu - plik PDF

Termin składania ofert do dnia 29.10.2020 godz. 8:00

Odpowiedzi na pytania

22.10.2020 - plik PDF

26.10.2020 - plik PDF

Informacja z otwarcia ofert - plik PDF

Rozstrzygnięcie Postępowania - plik PDF

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 04.12.2020, 10:21
Dokument oglądany razy: 1280
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Grzegorz Sambor
Publikacja dnia: 04.12.2020, 10:21
Termin: 21.12.2020, 13:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl