Podlegające Ustawie

Wersja archiwalna z dnia 29.09.2020

Zamówienia publiczne podlegające Ustawie

Zarządzenia:

Zarządzenie Nr 32 /2020 Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 31/2020 Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2020 Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu z dnia 27.08.2020 r.

Ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony na zakup profesjonalnego samochodu dla ekopatrolu Straży Miejskiej w Radomiu

Numer sprawy SM.KS2141-1/20/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 589422-N-2020 z dnia 2020-09-29 r.

Treść ogłoszenia - plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik PDF

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - plik PDF

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy - plik PDF

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - plik PDF

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu - plik PDF | plik DOC

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy - plik PDF | plik DOC

Załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowe wymagania dotyczące pojazdu - plik PDF


Podpisał: Magdalena Tatar
Dokument z dnia: 06.04.2009
Dokument oglądany razy: 16 354
Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 29.09.2020
 
wydruk z dnia: 26.05.2024 // bip.strazmiejska.radom.pl