mapa strony   |   kontakt   |

PROTOKÓŁ przeprowadzenia licytacji ustnej

Wiadomość usunięta dnia 04.11.2013
powód: rezygnacja zamieszczenia na stronie
04.11.2013, 13:23
SM.Ks.2123-1/2013
Radom, dnia 30 października 2013r.
PROTOKÓŁ

dotyczy przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż telefonów komórkowych będących własnością Straży Miejskiej w Radomiu ogłoszonej przez Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu
Dnia 30 października 2013r. o godz. 11.30 w siedzibie Straży Miejskiej
w Radomiu przy ulicy Moniuszki 9 (sala konferencyjna p.24) Komisja Likwidacyjna powołana zarządzeniem nr 27/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu z dnia 10 października 2013r. w składzie:
1. Przewodniczący: - Wójcik Konrad – strażnik
2. Członek Komisji - Bałękowski Mirosław – starszy inspektor
3. Członek Komisji - Kiraga Artur – starszy inspektor
przeprowadziła licytację ustną na sprzedaż telefonów komórkowych będących własnością Straży Miejskiej w Radomiu.

Przedmiotem sprzedaży były telefony:

a) telefon komórkowy Nokia E50 - cena wywoławcza: 20 PLN.
b) telefon komórkowy Nokia 3110c - cena wywoławcza: 15 PLN.
c) telefon komórkowy Nokia 6151 - cena wywoławcza: 15 PLN.
d) telefon komórkowy Nokia 5140 - cena wywoławcza: 10 PLN.

Do licytacji przystąpiły 3 osoby. Licytacja odbyła się ustnie „w górę” poprzez przebicie.
Przed przystąpieniem do licytacji Przewodniczący Komisji przedstawił uczestnikom skład komisji likwidacyjnej oraz warunki licytacji.
Minimalne przebicie wynosiło 1 zł.
Po przeprowadzonej licytacji nabywcami telefonów komórkowych zostali:

a) telefon komórkowy Nokia E50
- cena wywoławcza: 20 PLN. Pan Robert Wojdat legitymujący się dowodem osobistym seria ARB numer 266918 wydanym przez Wójta Gminy Jastrzębia, zamieszkałym: 26-613 Radom 15, Telefon został sprzedany za cenę wywoławczą tj. 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) – najwyższa zaoferowana kwota,

b) telefon komórkowy Nokia 3110c
- cena wywoławcza: 15 PLN.
Pani Magdalena Tatar legitymująca się dowodem osobistym seria AGT numer 176962 wydanym przez Prezydenta Miasta Radomia zamieszkała 26-600 Radom, Telefon został sprzedany za cenę wywoławczą tj. 15 zł (słownie: piętnaście złotych) – najwyższa zaoferowana kwota,

c) telefon komórkowy Nokia 6151 -
cena wywoławcza: 15 PLN. Pan Bogdan Górka legitymujący się dowodem osobistym seria AHI numer 067095 wydanym przez Prezydenta Miasta Radomia zamieszkałym: 26-600 Radom, Telefon został sprzedany za cenę wywoławczą tj. 15 zł (słownie: piętnaście złotych) – najwyższa zaoferowana kwota,

d) telefon komórkowy Nokia 5140
- cena wywoławcza: 10 PLN. Pani Magdalena Tatar legitymująca się dowodem osobistym seria AGT numer 176962 wydanym przez Prezydenta Miasta Radomia, zamieszkała 26-600 Radom. Telefon został sprzedany za cenę wywoławczą tj. 10 zł (słownie: dziesięć złotych)- najwyższa zaoferowana kwota.

Na tym protokół zakończono.Radom, 30 października 2013r.
Podpisy komisji:
1. Przewodniczący Komisji Wójcik Konrad
2. Członek Komisji Bałękowski Mirosław
3. Członek Komisji Kiraga Artur


Powyższy protokół zatwierdza się:


Komendant Straży Miejskiej w Radomiu
Paweł Górak
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 1 165
Opublikował: Magdalena Tatar
Publikacja dnia: 04.11.2013, 13:23
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl