mapa strony   |   kontakt   |

PRZETARG W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ

08.07.2020, 17:18
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RADOMIU OGŁASZA PRZETARG W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI PEUGEOT BOXER NUMER REJESTRACYJNY WR 1300S

1. Nazwa i siedziba Organizatora:
Straż Miejska w Radomiu, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom,
Telefon: 48 36-20-600, 48 36-20-660, 48 36-20-443
e-mail: i.tuzimek@strazmiejska.radom.pl
e-mail: sekretariat@strazmiejska.radom.pl

2. Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki PEUGEOT BOXER 330 2.2 HDI MR 14 E5 3.0t o numerze rejestracyjnym WR 1300S

3. Dane identyfikacyjne pojazdu:
o PEUGEOT BOXER 330 2.2 HDI MR 14 E5 3.0t, nr rejestracyjny WR 1300S
o wersja: 330 L2H2;
o rodzaj pojazdu: furgon częściowo – przeszklony z podwyższonym dachem, wydłużony 4-drzwiowy, 3+6 osobowy;
o rok produkcji: 2014;
o data pierwszej rejestracji 23.07.2014 r.
o data ważności badania technicznego: 24.07.2020 r.;
o polisa ubezpieczeniowa ważna: 22.07.2020 r.;
o pojemność silnika: 2198 cm3;
o dop. masa całkowita: 3000kg./ 1090 kg;
o nr identyfikacyjny (VIN): VF3YASMFB12671335;
o moc i rodzaj silnika: 81kW (110KM) z zapłonem samoczynnym;
o doładowanie: turbosp. z chłodn. Powietrza;
o liczba cylindrów/układ cylindrów: 4 / rzędowy;
o norma spalin: E5;
o przebieg: 211 330 km;
o kolor powłoki lakieru: srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym;
o skrzynia biegów: manualna.

4. Stan techniczny pojazdu
o Pojazd wykorzystywany na potrzeby Straży Miejskiej w Radomiu,
o Pojazd posiada usterkę silnika, nierówną pracę
o Powłoka lakierowa posiada odpryski i rysy
o Wnętrze pojazdu posiada ślady wyeksploatowania i zabrudzenia

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Pisemne oferty należy składać do dnia 27 lipca 2020 r. do godz.14.00 do sekretariatu Straży Miejskiej w Radomiu przy ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki PEUGEOT BOXER”.
Otwarcie pisemnych ofert, które wpłynęły do Straży Miejskiej w w/w terminie odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 r. o godzinie 14.15 w siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 (III piętro - pokój nr 24).

6. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd
Samochód można oglądać w Radomiu w dni powszednie w godzinach 8 00 – 15 00 po wcześniejszym umówieniu się (tel. stacjonarny: 48 36-20-446).
Dokumentacja techniczna samochodu (ekspertyza techniczna) do wglądu w siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu, ul. Moniuszki 9.
Szczegółowych informacji w zakresie przetargu na sprzedaż samochodu udziela Pan Jacek Pedryc – starszy inspektor – nr telefonu 48 36-20-446.

7. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży
Cena wywoławcza (minimalna) samochodu wynosi 16 500 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych).

8. Ogólne warunki przetargu
Przetarg organizowany jest w formie przetargu pisemnego. Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży.
Sprzedaż nie dochodzi do skutku, jeżeli żaden z uczestników nie złoży oferty równej przynajmniej cenie wywoławczej, oferta zostanie złożona po terminie bądź nie będzie zawierała wszystkich danych i dokumentów o których mowa w ogłoszeniu. Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem.

9. Regulamin przetargu
Regulamin przetargu w formie przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT BOXER numer rejestracyjny WR 1300S wraz z załącznikami (formularz oferty, oświadczenia oraz projekt umowy) dostępny jest w siedzibie organizatora w Radomiu przy ulicy Moniuszki 9 lub na stronie internetowej www.strazmiejska.radom.pl.

10. Uczestnik przetargu zobowiązany jest złożyć:
a) pisemną ofertę (formularz oferty) zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu przetargu w formie przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT BOXER numer rejestracyjny WR1300S (oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, PESEL w przypadku osoby fizycznej bądź numery NIP i REGON w przypadku firmy, oferowaną cenę podaną kwotowo i słownie oraz datę sporządzenia oferty i podpis uczestnika przetargu);
b) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu w formie przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT BOXER numer rejestracyjny WR1300S oraz warunkami umowy sprzedaży, zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym pojazdu, bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, wg załącznika nr 2 do w/w Regulaminu;
c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na podanie do publicznej wiadomości danych oferenta, w przypadku gdy zostanie on wybrany jako nabywca przedmiotu przetargu, wg załącznika nr 3 do w/w Regulaminu.

11. Ogłoszenie
Ogłoszenie jest dostępne na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Radomiu przy ulicy Moniuszki 9, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30 i na stronie internetowej Straży Miejskiej w Radomiu www.strazmiejska.radom.pl.

12. Inne informacje:
 Nabywca jest zobowiązany zapłacić zaoferowaną cenę w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży na konto Straży Miejskiej wskazane w umowie.
 Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży oraz wpłaceniu całej kwoty na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego.
 Sprzedający nie udziela gwarancji na stan pojazdu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.
 Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Komendant Straży Miejskiej w Radomiu
Edmund Nowocień


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

REGULAMIN PRZETARGU
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 236
Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 08.07.2020, 17:18
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl